Canario

מבית Canario
חלקיקים וחיידקים שונים באוויר גורמים למחלות ואלרגיות, או לרגישות יתר לאבק או שמש.

טכנולוגיה

המכשיר של Canario סורק את האוויר בסביבתו ומודד את גודל החלקיקים המרחפים בו. הנתונים מועברים למערכת חכמה המבצעת ניתוח של החלקיקים וקובעת את איכות האוויר. מערכת הניטור האישית שולחת התראות כאשר איכות האוויר יורדת.

אתגרים

שילוב טכנולוגיות למדידת איכות האוויר ועוצמת קרינת השמש בתוך מכשיר קטן ונייד, שבו ניתן להשתמש בתוך הבית וגם בחוץ. נדרשנו לפתח אלגוריתמים מתקדמים לזיהוי חלקיקים לא-רצויים באמצעות מערכת לומדת המבוססת על בינה מלאכותית.
canario
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/CanarioProject_2.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/CanarioProject_4.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/CanarioProject_3.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/CanarioProject_1.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/map-circle.jpg

בואו נדבר

הגש מועמדות

כאשר ביצועים נמצאים בראש סדר העדיפויות

רומן מוראר

מנכ”ל

roman@ar-sw.com