WaterEye

מבית Hydrantech
מערכות מים עירוניות חשופות לפגיעות מכוונות העלולות לשבש את פעילותם של צוותי כיבוי אש או לזהם את מקורות אספקת המים העירוניות.
hydrantech logo 1

טכנולוגיה

מכשיר IoT זעיר המסוגל למדוד את איכות המים, לזהות דליפות תת-קרקעיות ולנהל רשומות של רטט צינורות.

אתגרים

פיתוח ליבה של יחידת מדידה, תוך תמיכה בהיקף פעולות רחב, במטרה להתקרב לדיוק של מד-מים אולטרסוני. אספקת הטכנולוגיה הדרושה ליצירת אינטגרציה במכשיר קטן, בעל אורך חיים נדרש של 10 שנים.
water eye image
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/hydreantech-grid.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/tv-grid-1.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/phones-grid-1.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/women-grid.png
https://ar-sw.com/wp-content/uploads/2020/08/map-circle.jpg

בואו נדבר

הגש מועמדות

כאשר ביצועים נמצאים בראש סדר העדיפויות

רומן מוראר

מנכ”ל

roman@ar-sw.com